شیرخودکار یورک فنری یورک از انواع شیرهای یکطرفه می باشند که به صورت افقی نصب و اجرا میشود. شیر خودکار فنری یورک ایتالیا  از سه بخش اصلی تشکیل شده اند که عبارتند از بدنه , دریچه میانی و فنر ارتجاعی جهت باز و بسته کردن دریچه.

شیر خودکار دریچه ای یورک اصلی :

شیر خودکار دریچه ای یورک منطبق با استانداردISO9002 و BS 515/B –PN 16تولید شده است و می تواند در موارد زیر مورد استفاده قرار بگیرد :

سیستم های گرمایشی شیر خودکار دریچه ای یورک

سیستم های بهداشتی و پنوماتیک شیر خودکار دریچه ای یورک

سیستم هتی آبیاری شیر خودکار دریچه ای یورک

سیستم های جداسازی خودکار شیر خودکار دریچه ای یورک

پمپ ها شیر خودکار دریچه ای یورک

شیر خودکار

شیر خودکار

شیرخودکار یورک

شیرخودکار یورک

جنس قطعات شیر خودکار دریچه ای یورک

_ بدنه شیر خودکار دریچه ای یورک: برنج پرسی گرم

_ دیسک شیر خودکار دریچه ای یورک : برنج پرسی گرم

_ کلاهک شیر خودکار دریچه ای یورک : برنج پرسی گرم

پیچ های داخلی شیر خودکار دریچه ای یورک : برنجی

_ لاستیک روی دیسک شیر خودکار دریچه ای یورک: لاستیک

بهترین قیمتهای را از ما بخواهید