فروش شیر آلات سیم ایتالیا

شیر پروانه ای پکیج سیم ایتالیا

فروش شیر سیم شیرهای پروانه ای پکیج بصورت دو رنگ دسته قرمز و آبی جهت استفاده در قطع و وصل پکیج استفاده می گردد

فروش شیر سیم شیر پروانه ای پکیج بصورت ربع گرد می باشد.

متریال فروش شیر سیم پروانه ای پکیج برنجی با روکش کروم می باشد.
کاربرد شیر پروانه ای پنوماتیک:
شیر پروانه ای پکیج در تاسیسات گرم و سرد و انواع پکیج استاده می گردد.

فروش شیر سیم پروانه ای پکیج در سایز های ۲/۱ و ۴/۳ اینچ موجود می باشد.

ادامه مطالب