شیر فلکه gate valve سیم ایتالیا

شیر فلکه gate valve سیم ایتالیا

GATE VALVE – EN 12288 (BS 5154/B) TYPE – PN 20

شایز شیر فلکه ها کد اختصاری شیر فلکه 
۱/۲ AA00101015
۳/۴ AA00101020
۱ AA00101025
۱٫۱/۴ AA00101032
۱٫۱/۲ AA00101040
۲ AA00101050
۲٫۱/۲ AA00101070
۳ AA00101080
۴ AA00101100

 

 

تاریخ بروز رسانی : اسفند 1397
مکان: ایران - تهران
ارزش: در برابر قیمت بسیار عالی
آدرس وبسایت کلیک کنید
تماس